Introducere

Următorul acord se constituie într-un angajament legal între Cumpărător şi PFA Alexandra Pandrea (denumit în continuare Proprietar), în calitate de proprietar, administrator şi unic deţinător al drepturilor de proprietate asupra imaginilor de pe site-ul shop.alexandrapandrea.ro (denumit în continuare Site). Acest acord reglementează comercializarea de către Proprietar a Imaginilor fără filigran (“watermark”) de pe acest site şi Cumpărătorul este de acord să respecte întru totul termenii şi condiţiile prezentului Acord.

Acordarea drepturilor

Toate Imaginile de pe Site sunt proprietatea exclusivă a Proprietarului protejate de drepturile de autor naţionale sau internaționale în vigoare și de alte legi aplicabile și nu pot fi copiate sau reproduse în niciun fel. Drepturile Cumpărătorului de a folosi Imaginea fac obiectul acestui Acord, prin intermediul căruia Cumpărătorul primeşte  licenţă non-exclusivă, non-transferabilă, unipersonală de a folosi Imaginea în termenii şi condițiile de mai jos.

Prin prezenta, Cumpărătorul ia la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile asociate achiziţionării unei Imagini de pe acest Site şi înţelege că prin achiziţionarea unei Imagini, dreptul de proprietate al Imaginii NU este transferat către Cumpărător. De asemenea, Cumpărătorul este de acord să nu comercializeze, închirieze, ofere spre folosire, sublicenţieze sau să transfere în alt fel Imaginea sau dreptul de folosință către nicio altă terţă parte. Ca excepţie de la această restricţie, Cumpărătorul poate transfera Imaginile către un terţ doar în scopul de a produce sau fabrica materialele ce conţin Imaginea sau pentru a permite afişarea sau publicarea, cu condiţia ca aceşti terţi să respecte, de asemenea, normele stipulate în prezentul Acord. Beneficiarul final al materialelor sau machetelor realizate va fi Cumpărătorul, angajatorul sau clientul acestuia.

Tipuri de licenţe

Pentru uşurinţă în utilizare, Site-ul oferă 3 (trei) tipuri de Licenţe, după cum urmează. Indiferent de Licenţa achiziţionată, Cumpărătorul este îndreptăţit la o singură utilizare, reglementată de informaţiile de mai jos.

Excepţie de la regula unei singure utilizări fac materialele editoriale care apar atât în format tipăriz, cât şi online. O singură licenţă permite Cumpărătorului utilizarea aceleiaşi Imagini în ambele medii.

PERSONAL

Imaginile cu licenţă de uz personal pot fi folosite o singură dată:

 • pentru decorarea locuinţei sau a biroului
 • ca imagine de fundal pe dispozitive mobile personale
 • pentru ilustrarea articolelor de pe blogul personal, fără scop comercial

Imaginile cu licenţă de uz personal sunt disponibile în trei dimensiuni, cu preţuri începând de la € 0.99:

 • 800*600 pixeli, 300 dpi
 • 2100*1400 pixeli, 300 dpi
 • 3500*2300 pixeli, 300 dpi

EDITORIAL

Imaginile cu licenţă de uz editorial pot fi folosite o singură dată:

 • pentru ilustrarea articolelor din reviste, ziare, în format tipărit sau online
 • în machete editoriale, în format tipărit sau online
 • în cărţi, manuale, antologii, în format tipărit sau online

Imaginile cu licenţă de uz editorial sunt disponibile în trei dimensiuni, cu preţuri începând de la € 1.19:

 • 800*600 pixeli, 300 dpi
 • 2100*1400 pixeli, 300 dpi
 • 3500*2300 pixeli, 300 dpi

EXTENDED

Imaginile cu licenţă de uz extins pot fi folosite o singură dată:

 • în bannere publicitare, buletine informative prin e-mail, e-mail marketing (fără a fi modificată în mod substanţial)
 • în materiale de marketing, precum broşuri, cataloage, pliante, fluturaşi, postere, panouri publicitare
 • pe ambalaje de produse şi coperţi
 • în filme sau animaţii create pentru cinematografe, televiziune sau internet
 • împreună cu sigla unei companii pe cărţi de vizită, coli cu antet, papetărie personalizată sau produse promoţionale

Imaginile cu licenţă de uz extins sunt disponibile în trei dimensiuni, cu preţuri începând de la € 50.99:

 • 800*600 pixeli, 300 dpi
 • 2100*1400 pixeli, 300 dpi
 • 3500*2300 pixeli, 300 dpi

Utilizări interzise

Cumpărătorul nu va putea utiliza Imaginile achiziţionate pe acest Site:

 • în scopuri pornografice, ilegale sau orice alt scop de orice natură imorală;
 • pentru promovarea mesajelor de ură sau de discriminare sau pentru a defăima sau victimiza alte persoane, nații, societăți, culturi;
 • pentru cluburi de distracție dedicate adulților, site-uri matrimoniale pentru adulți, servicii de escortă sau orice alte servicii similare;
 • în anunţurile şi machetele publicitare ale căror beneficiari sunt reprezentanţi ai industriei tutunului sau farmaceuticelor;
 • în machetele politice;
 • într-un mod ce ar face oamenii să presupună faptul că una sau mai multe persoane reprezentate în Imagine promovează un anume produs sau serviciu;
 • într-un mod ce ar putea afecta reputaţia Proprietarului sau a oricărei persoane prezentate în Imagine, inclusiv în contexte sociale sensibile, cum ar fi probleme de sănătate, deces, caracteristici personale protejate împotriva discriminării şi nu numai;
 • ca parte a unei mărci comerciale sau a unui nume comercial;

De asemenea, Cumpărătorul nu va putea:

 • să instaleze sau să utilizeze Imaginile în mai mult de o locaţie sau să salveze Imaginile într-o locaţie în reţea, la dispoziţia altor utilizatori;
 • să licenţieze, să închirieze, să comercializeze, să transfere, să ofere sau să distribuie Imaginile;
 • să utilizeze Imaginile marcate cu “Editorial Use Only” în scop comercial, promoţional, publicitar sau pe produse destinate comercializării. În scopul clarificării, “Editorial Use Only” se referă la acele subiecte de interes general, cu calitate de ştire şi exclude în mod expres utilizarea acestora în advertoriale (materiale în schimbul cărora Cumpărătorul primeşte o sumă de bani din partea unui sponsor sau a unei agenţii de publicitate);
 • să includă Imaginile în orice produs care conduce la redistribuirea Imaginilor sau care permite extragerea Imaginilor, accesul sau reproducerea acestora în format electronic;
 • să utilizeze Imaginile într-o manieră care dă impresia că Imaginile au fost create de Cumpărător, iar nu de Proprietar, care este şi deţinătorul drepturilor de autor;
 • să utilizeze sau să afişeze Imaginile într-un format electronic ce permite descărcarea, exportarea sau distribuirea Imaginilor în orice sistem de partajare a fişierelor

Informaţii suplimentare cu privire la drepturi

În cazul în care se consideră necesar, Proprietarul poate pune la dispoziţia Cumpărătorului un Acord de publicare a Imaginilor sau un certificat de proprietate, însă acestea nu reprezintă sau nu fac niciun fel de garanţii cu privire la legalitatea sau validitatea vreunei Imagini. De asemenea, anumite imagini pot fi obiectul unor drepturi de autor sau drepturi de proprietate suplimentare, pot necesita Acorduri de utilizare a imaginii personale sau pot include mărci comerciale şi, ca urmare, pot necesita acordul unei părţi terţe sau a unei alte licenţe pentru aceste drepturi. Proprietarul nu reprezintă şi nu face niciun fel de garanţii legate de cele mai sus menţionate şi declară faptul că nu le asigură implicit. Este responsabilitatea Cumpărătorului să se asigure că are toate drepturile necesare, aprobările şi licenţele de utilizare a Imaginii.

Menţiunile de merit

Când imaginile sunt utlilizate în context editorial sau în orice alt context media în care menţionarea sursei reprezintă normă şi/sau bună practică, Proprietarul solicită menţionarea meritului asupra Imaginii folosite, sub următoare formă:

© Alexandra Pandrea

Dacă mediul permite, această menţiune poate fi însoţită de link către site-ul www.alexandrapandrea.ro

Rezilierea

Prezentul Acord este reziliat automat, fără preaviz, în cazul nerespectării de către Cumpărător a oricăreia dintre aceste dispoziţii. Dacă partea care doreşte să rezilieze Acordul este Cumpărătorul, acesta trebuie să distrugă Imaginea ce face obiectul acestui Acord, împreună cu toate copiile.

Rezilierea acestui Acord nu afectează în niciun fel obligaţiile de plată existente.

Compensaţii

Prin prezenta, Cumpărătorul este de acord să despăgubească, să apere şi să garanteze Proprietarul împotriva oricărei răspunderi, revendicări sau daune, împotriva oricăror costuri şi cheltuieli, inclusiv taxe şi cheltuieli legale rezonabile, izvorâte din sau în legătură cu acest Acord, cu utilizarea acestui Site şi utilizarea sau incapacitatea de a folosire a oricărei Imagini achiziţionate sau cu incapacitatea Cumpărătorului de a respecta orice restricţii privind utilizarea Imaginilor sau în legătură cu solicitări din partea unor terţi cu privire la utilizarea Imaginilor.

Garanţii şi răspunderi

Site-ul şi Imaginile sunt oferite “ca atare”. Proprietarul nu oferă niciun fel de garanţii explicite sau implicite în legătură cu nicio Imagine, cu Site-ul, cu privire la acurateţea informaţiilor sau cu privire la orice fel de licenţe sau drepturi, inclusiv, dar fără a se limita la garanţii de comercializare sau satisfacere a vreunei nevoi speciale. Proprietarul nu oferă asigurări că Site-ul sau Imaginile vor corespunde nevoilor Cumpărătorului sau că utilizarea acestora va fi neîntreruptă sau că nu va prezenta erori.

Proprietarul nu va fi tras la răspundere de Cumpărător sau de un terţ pentru niciun fel de daune generale, punitive, speciale, indirecte, consecvente sau incidentale, sau profituri pierdute sau orice fel de daune, costuri sau pierderi rezultate din folosirea Site-ului sau a Imaginilor.